Home Blog Emotional mastery Η τέχνη του να επηρεάζεις – Επιρροή μέσω Παραδείγματος Μέρος 1

Η τέχνη του να επηρεάζεις – Επιρροή μέσω Παραδείγματος Μέρος 1

Το να καταφέρεις να πείσεις είναι ικανότητα και φθάνει στα όρια της τέχνης. Της τέχνης της επιρροής. Πως μπορείς να ασκήσεις επιρροή μέσω παραδείγματος?

Μια από τις σημαντικότερες ικανότητες ενός στελέχους, είναι φυσικά η ικανότητα να πείθει τους συνεργάτες του, τους γύρω του και εν γένει το περιβάλλον του ώστε να ακολουθούν το βήμα του, να προχωρούν σε πράξεις που ορίζονται από τα πλαίσια της στρατηγικής του αλλά και να συνεισφέρουν στο κοινό σκοπό που ο πρώτος εκφράζει.

Το να καταφέρεις να πείσεις είναι ικανότητα και φθάνει στα όρια της τέχνης. Της τέχνης του να επηρεάζεις.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους επιρροής είναι το να είσαι εσύ ο ίδιος το παράδειγμα. Τα πιο αποτελεσματικά στελέχη σε αυτό το τομέα δεν χάνουν ποτέ ευκαιρία να παραδειγματιστούν οι ίδιοι στους άλλους και να δείξουν εμπράκτως πως και οι ίδιοι είναι βαθιά αφοσιωμένοι στους σκοπούς και τις αξίες που επικοινωνούν και προσπαθούν να περάσουν στο περιβάλλον τους.

Σαν αρχηγός μιας ομάδας είσαι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής και συνεχώς «υπό παρακολούθηση» από τους ανθρώπους σου, καθώς αναζητούν μηνύματα. Προσπαθούν πάντα να παρατηρήσουν ποιο είναι το μήνυμα που θες να περάσεις, όχι σε αυτά που λες αλλά κυρίως σε αυτά που κάνεις. Υπάρχουν δύο κινήσεις που πρέπει συστηματικά να προχωράς ώστε να θέτεις σωστά τον εαυτό σου σαν παράδειγμα. Η πρώτη είναι να προσωποποιείς τις αξίες με πρόσωπο εσένα τον ίδιο και η άλλη να διδάσκεις του άλλους πώς να μοντελοποιούν τις αξίες.

 

Προσωποποίηση Αξιών

Αν και όλοι μας στέλνουμε συνεχώς μη λεκτικά μηνύματα, τα σημεία αναφοράς όπως είναι οι αρχηγοί ομάδων, στέλνουν πάντα πιο δυνατά καθώς οι άνθρωποι τείνουμε να τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία. Συνεπώς, πρέπει όχι μόνο συνειδητά να εξετάζουμε το τι μηνύματα εκπέμπουμε αλλά και να τα προσαρμόζουμε κατάλληλα ώστε να μεταφέρονται μέσω αυτών οι αξίες που πρεσβεύουμε και θέλουμε να περάσουν στο περιβάλλον μας. Παρακάτω 4 τρόποι που θα βοηθήσουν :

1. Ξόδεψε τον χρόνο σου και την προσοχή σου σοφά. Ο χρόνος και η προσοχή είναι resources (πόροι) μη ανανεώσιμοι. Δεν τους ξαναβρίσκεις. Για αυτό και είναι υπερπολύτιμοι. Οι πολύτιμοι πόροι πρέπει να ξοδεύονται στις πιο σημαντικές εργασίες. Ουσιαστικά, πρέπει να μοιράζεις αυτούς τους πόρους με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνουν τι έχει πραγματική αξία για την στρατηγική σου. Για παράδειγμα, όταν ξοδεύεις χρόνο συμμετέχοντας σε meetings συγκεκριμένων θεμάτων τότε δίνεις παραπάνω αξία σε αυτά, έναντι άλλων που δεν παρακολουθείς ή συμμετέχεις δια αντιπροσώπου. Με την παρουσία σου και μόνο, χωρίς να εκφραστείς με λόγια δίνεις το μήνυμα για το τι σε ενδιαφέρει παραπάνω.

2. Πρόσεχε την γλώσσα σου. Χρησιμοποίησε λέξεις και φρασεολογία που εκφράζει καλύτερα την κουλτούρα που θες να δημιουργήσεις στην ομάδα σου. Μελέτες έχουν δείξει πως το να χρησιμοποιείς συγκεκριμένη γλώσσα οδηγεί σε ανάλογες σκέψεις και συμπεριφορές από τους δέκτες – παραλήπτες του λόγου σου. Για παράδειγμα, όταν ζητάς από τους υφισταμένους σου να συμπεριφέρονται σαν στελέχη, πρέπει να τους μιλάς σαν συνεργάτες και όχι σαν υφισταμένους. Οπότε αποφεύγεις την προστακτική και ενισχύεις με τα λόγια σου την πρωτοβουλία και αποφεύγεις να τους λες πάντα σε αναλυτικό επίπεδο τι να κάνουν βήμα προς βήμα.

3. Να ρωτάς ερωτήσεις με νόημα και ουσία. Να θέτεις ερωτήματα που συνειδητά οδηγούν στους ακροατές στο να σκέφτονται πιο πρακτικά για τις αξίες σας. Οι ερωτήσεις που θέτεις πάντα, ασχέτως των απαντήσεων, στέλνουν μήνυμα για το που βρίσκεται η συγκέντρωση του οργανισμού και από ποια οπτική προσεγγίζει ένα ζήτημα. Είναι σημαντικοί δείκτες για το τι είναι αξίας για εσένα. Οι ερωτήσεις είναι από τους καλύτερους τρόπους να κατευθύνεις την συγκέντρωση στις αξίες που πρέπει να προσέξετε και στην ενέργεια που πρέπει να σπαταλήσουμε σε αυτό. Παράδειγμα, για ένα θέμα για το πρόγραμμα των βαρδιών της ομάδας σου, αν οι ερωτήσεις σου στοχεύουν στο πώς οι συνεργάτες σου νιώθουν όταν κάνουν μια συγκεκριμένη βάρδια περισσότερο από το πώς θα καλύψουμε με άτομα την ίδια, τότε δίνεις το μήνυμα πως η στρατηγική είναι το να δίνεις αξία στο προσωπικό.

4. Ζήτα ανάδραση. Ρώτα τους άλλους να σου πουν τι επιρροή έχει η συμπεριφορά σου στην απόδοσή τους αλλά και στις σκέψεις τους για τις αξίες. Το να ζητάς εσύ ο ίδιος ανάδραση, είναι και μια δήλωση πως όλοι οφείλουμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και να εξελισσόμαστε. Παράλληλα, η πιστότητα που αποκτάς όσο είσαι αρχηγός είναι ανάλογη της αποτελεσματικότητάς σου και κριτής της αποτελεσματικότητάς σου είναι σε μεγάλο ποσοστό η άποψη που έχει το περιβάλλον σου για το αν πετυχαίνεις ή όχι!

Συνεχίζεται!

 

*ως αξίες ορίζουμε τις θεμελιώδεις αρχές που εκφράζουν την ομάδα και έχουν να κάνουν με το ήθος την κουλτούρα και το όραμα αυτής. Περιγράφουν την οπτική της ομάδας για τον εαυτό της αλλά και το περιβάλλον που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν εν πολλοίς και την θέσπιση των στόχων που η ομάδα καλείται να επιτύχει. Συνηθίζεται οι αξίες να ορίζονται από την ανώτατη διοίκηση των ομάδων ή οργανισμών και γνωστοποιούνται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο γραπτώς σε κάθε μέλος. Ο αρχηγός της ομάδας καλείται να λειτουργήσει ως εμπνευστής αυτών ή ως απλός διάμεσος ή εκφραστής. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτές που λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και την ανώτατη διοίκηση, ο αρχηγός καλείται να εμπνεύσει την εναρμόνιση των μελών της ομάδας σε αυτές τις αξίες.

Σπύρος Ανδριανός